Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta

Zapraszamy do comiesięcznego badania aktywności związanej z realizacją działań marketingowych w ramach umowy zlecenie zawartej ze spółką Euro Connect Center Ltd.

Działania marketingowe polegają na kolportażu materiałów reklamowych wśród osób potencjalnie zainteresowanych podjęciem współpracy z naszą firmą.

Na kolejnej stronie znajduje się ankieta stanowiąca raport z wykonanego zlecenia oraz pozwalająca ocenić Zleceniodawcy Państwa aktywność.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania.